Kasvua, kehitystä ja kukoistusta!

Luonnon kierrossa aletaan kääntyä kohti heräämisen, istuttamisen ja juurruttamisen aikaa. Oletko tullut ajatelleeksi, että myös yrityksissä ollaan istuttamisen ja juurruttamisen äärellä?

Juurtuakseen kasvi tarvitsee oikeanlaisen kasvualustan. Kaktus ei juurru mustaan multaan, eikä orkidea tarvitse perinteistä multaa lainkaan. Lannoitteenkin tulee olla oikeanlainen. Viherkasvi ei tarvitse kukkalannoitetta eivätkä kukkivat kasvit kuki ilman sitä.

Yrityksen kasvualusta koostuu monista asioista: arvoista, asiakkaista tarpeineen, johtamistyylistä, substanssiosaamisesta, kyvykkyydestä toimia, kulttuurista, motivaatiosta, työhyvinvoinnista ja työkyvystä.

Kun haluamme juurruttaa tähän kasvualustaan uusia asioita, vaikkapa tavoitteita ja strategiaa, täytyy tuntea millainen kasvualusta on tällä hetkellä. Millä lannoitteella sitä tulisi ravita, millaista kastelua se tarvitsisi.

Organisaatio ja erityisesti sen johto valitsevat johtamistapansa. Olipa tapa mikä hyvänsä, sillä on mahdollisuus saavuttaa tavoitteensa jos tavoitteet on asetettu kyseisen organisaation osaamistarpeet ja kyvykkyydet huomioiden.

Vankasti autoritäärisen johtamisen organisaatiossa ei todennäköisimmin ole paljoa omaehtoista osallistumista mutta osuvasti tehty strategia ja sen määrätietoinen ja systemaattinen ohjaaminen sekä strategia ja avaintuloksista viestiminen voivat johtaa hyviin tuloksiin.

Jos taas autoritäärisen johtajan mielikuva organisaatiostaan ei ole totuudenmukainen, vaan enemmänkin toiveisiin perustuva, on epätodennäköistä päästä asetettuun tavoitteeseen.

Onnistuakseen kasvin juurruttamisessa, on tunnistettava sen tarvitsemat olosuhteet ja ne olosuhteet, joita sille on tarjottavissa. Jos kaikki huoneiston ikkunat ovat pohjoisen suuntaan, ei monikaan kasvi menesty kunnolla ilman keinovaloa. Jos yrityksen strategia on vahvasti toimintaa muuttava, on varmistettava että yrityksessä on oikeat olosuhteet ja valmiudet muutokseen. Pohjoispuolen ikkunoista ei tule riittävästi luonnonvaloa eikä hyväkään strategia juurru jos yrityksessä ei ole riittävästi osaamista, toimeenpanon kykyä, tahtoa, aikaa tai työkykyä.

Jos haluan kodin täyteen kukkivia kasveja, ei ole järkevää istuttaa viherkasveja.

Jos substanssiosaaminen ei riitä asiakastarpeiden toteuttamiseen, ei auta vaikka organisaatiota ravitaan työhyvinvointiin panostamalla. Usein on myös niin, että osaamista kyllä löytyy, muttei aikaa uusille tehtäville. Lisäksi tekijän työkyky ja aikaansaaminen ovat alentuneet. Nykyisestä perustehtävästäkään ei suoriuduta.

Kun katselet yrityksesi huolella tehtyä strategiaa, mieti hetki millaiseen kasvualustaan se on tarkoitus juurruttaa?

Tunnistatko ja tunnustatko organisaatiosi vahvuudet ja kehityskohteet? Osaatko ravita ja kastella organisaatiotasi sen vaatimalla tavalla? Onko riittävästi valoa? Hoidetaanko juurrutusta systemaattisesti vai kastellaanko ja lannoitetaanko silloin kun joku sattuu muistamaan ja ehtimään? Kun rehellisesti mietit – uskotko saavuttavasi strategiset tavoitteesi vai kaipaisitko juurrutukseen apua?

Kukoistus syntyy hyvästä kasvualustasta – juurrutetaan, ravitaan ja kastellaan oikein!

Kristiina ja Kaisa