Juurruttamisen tärkeys

Jotkut meistä ovat innokkaita puutarhaihmisiä tai tykkäämme kasvatella huonekasveja.  Tiedämme, miten tärkeää kasvin kasvamiselle ovat hyvä kasvualusta, hyvät ympäristöolosuhteet, oikeanlainen kastelu sekä valo.  Saatamme ottaa huonekasvista oksan ja laittaa sen ensin veteen kasvattamaan juuria. Kun juuret ovat kasvaneet, siirrämme sen hyvään multaan juurtumaan.

Myös oppimisessa, kehittämisessä, kohti tavoitteita suuntaamisessa tarvitaan juurrutusta. Yhtä vähän kuin katkaistu oksa lähtee multaan tökättynä harvoin kasvamaan, yhtä harvoin yrityksen strategia lähtee eloon vain sen tekemisellä. 

Tarvitaan 

  • hyvä kasvualusta = kyvykkyys ja resurssit
  • hyvät ympäristöolosuhteet = yrityskulttuuri
  • kastelu = kertaaminen 
  • osallistaminen ja valo = johdon aito tuki

Kun yrityksen johto päättää laatia uuden strategian, on siihen joku syy.

Syy saattaa olla toimintaympäristössä tapahtunut muutos, omistajan vaihdos, yrityksen toimintatavan muutos. Strategian tulisi olla tie, kartta, ohjenuora kaikkeen tekemiseen. Sen tulisi olla arjessa elävä ja arjen toimintoihin juurtunut toimintatapa, jonka avulla yrityksen henkilöstö pystyy suuntaamaan samaan suuntaan, kohti asetettuja tavoitteita.

Usein strategian laadinnassa käytetään ulkopuolista osaamista ja näkökulmaa, yrityksen sisältä sitä on tekemässä joko johtoryhmä tai hallitus yrityksen avainhenkilöillä täydennettynä. Erilaiset näkökulmat tuottavat lisäarvoa, mutta kaiken perusta on tuntea itse yrityksemme nykytila, jonka päälle strategiaa aletaan luomaan. 

Tunnemme paljon käytetyn tasapainotetun tulosmittariston mutta tunnemmeko yrityksen kyvykkyyden toteuttaa laadittua strategiaa?

Tunnemmeko henkilöstön osaamisen, työkuorman, resurssit ylipäätään? 

Strategian toteuttaminen on tekemistä, ei sanoja ja jotta voidaan tehdä ja toteuttaa, on siihen oltava mahdollisuudet.

Kyvykkyys tarkoittaa organisaation kykyä suunnitelmallisesti tunnistaa, luoda, laajentaa tai muokata resurssiperustaansa.

-Ari Lehtiö, Jyväskylän Yliopisto-

Strategia, pelisäännöt ja toimintatavat tuottavat hyvää tulosta silloin, kun ne ovat juurtuneet yrityksen henkilöstöön eli ihmisiin. Kun haluamme juurruttaa, on meidän tunnettava kasvualusta.

Tarvitseeko kasvualustaa lannoittaa = lisätä osaamista tai resursseja. Mitkä ovat ympäristöolosuhteet = millainen yrityskulttuuri on, onko se yhteisöllinen, siiloutunut, hierarkinen vai mikä. Miten onnistumme kastelussa = jaksammeko kerrata asioita, osallistetaanko ihmisiä. Millainen valo = tukeeko johto myös vaikeissa vaiheissa, onko toiminta systeemistä vai poukkoilevaa. Koetaanko johtaminen palveluksi ja mahdollistajaksi vai kukkulan kuninkaaksi.

Do whatever you can to provide team members with the skills and information they need to collaborate and excercise their collective judgement. Help them become less reliant on their managers.” Gary Hamel, Michele Zanini: Humanocracy – 

Kasvit ja yrityksen strategia elävät kestävästi, kun se mahdollistetaan. Haluatko sinä olla kestävän kasvun edesauttaja vai kertakäyttöisten kasvien ja strategioiden hankkija?

Kristiina