Ajankohtaista

LATO ja strategian juurrutustoimisto KaksiKasia yhteistyöhön

10.11.2020

LATO ja KaksiKasia ovat solmineet partnerisopimuksen:

”Jotta saatte tehtyä ne tehtävät jotka tekevät strategian todeksi.

KaksiKasia on kahden osaavan naisen, Kaisa Koivunoron ja Kristiina Ketomäen yhteenliittymä. Kaisalla ja Kristiinalla on molemmilla 20 vuoden aikana syntynyt näkemys strategiatyön haasteista ja vaikuttavuudesta. 

Toimiston vaikuttavat valmennukset syntyvät mm. tästä kokemuksesta ja tiedosta: ”Niin meillä kuin varmasti muillakin on rutkasti kokemusta hyvien strategioiden ja aikomusten lässähtämisestä.

Varmistamme, että  strategia saa siivet ja että se elää yrityksen arjessa.

Eroamme muista toimijoista mm. siinä, että tarjoamme osaamista sekä liiketoiminnan perustan parantamiseen, että ihmisten valmennukseen.

Liiketoiminnan kovan ytimen ja humaanin lähestymistavan yhdistäminen tuottaa kokemuksemme mukaan parhaat tulokset. Liiketoiminnan tuloksellisuus saadaan aikaan ihmisten voimin, olivatpa he toimareita, hallituksen jäseniä, asiantuntijoita tai muita työntekijöitä.

Meidän työmme on valmentaa ihmiset aikaansaamaan ja jaksamaan.”

KaksiKasia toteuttaa valmennuksia sekä verkkoympäristössä että live-tapahtumina auditorioista metsälaavuille.

”Tänään asiakkaat puhuvat yhä enemmän työhyvinvoinnista, arvoista ihmislähtöisestä toiminnasta, toimeenpanokyvystä. Kaikki nämä ovat meille läheisiä asioita ja kun näihin liitetään hyvä liiketoimintastrategia ja sen juurruttaminen saadaan tuloksia aikaan. ”

”Strategiatyö jää usein vain johtoryhmän ja muutaman asiantuntijan näennäistekemiseksi. Siinä työssä unohtuu usein nykyhenkilöstön osaamisen ja kyvykkyyksien kartoittaminen, tekijöiden osallistaminen ja toimeenpanon johtaminen. Viimeinen asia on mielestämme äärimmäisen tärkeää, koska ilman sitä ajelehditaan merellä ilman navigointia.” Kaisa kertoo.

KaksiKasia tarjoaa:

  • Lean- ja OKR-valmennuksia perusteista käyttöönottoon
  • Coachingia ja työnohjausta johtajille, esihenkilöille ja asiantuntijoille
  • Työkykyä ja motivaatiota ylläpitäviä ja buustaavia hyvinvointikoulutuksia sekä luentoja
  • Ajankäyttö- ja tavoitevalmennuksia

Tavoitteena on auttaa yrityksiä aikaansaamaan – ei vain tekemään strategioita. 

KaksiKasia auttaa yrityksiä aidosti toteuttamaan strategiaa niin, että sekä asiakas- ja työntekijäkokemus että yrityksen tulos ovat vähintään tavoitetasolla Lean-filosofian ja OKR-mallin avulla. Näin tulosten aikaansaaminen toteutuu merkittävän paljon varmemmin kuin aiemmilla malleilla. 

”Löysimme LATO-järjestelmän kun haimme tapaa visualisoida ja seurata avaintulosten saavuttamista. Uskomme vahvasti sen auttavan strategian juurruttamisessa kaikkeen toimintaan ja haluamme edesauttaa sen käyttöönottoa. Havaitsimme, että hyvä, läpinäkyvä ja visuaalinen järjestelmä strategian toimeenpanoon ja avaintulosten seuraamiseen on puuttunut ja LATO tuo tähän ratkaisun. Olemme myös huomanneet, että meillä on latolaisten kanssa yhteinen arvomaailma, jonka myötä yhteistyö on ollut helppo aloittaa.”

Lisätiedot:

Paavo Kytölä, myynti- ja asiakkuusjohtaja LATO +358 40 417 1628

Kristiina Ketomäki, KaksiKasia +358 45 7833 5627

Kaisa Koivunoro, KaksiKasia +358 40 830 5830